Vybrané reference

Nosná OK elektrofiltru

protikorozní ochrana: nátěr

celková hmotnost: 650.000 kg

rok výroby: 2007

místo určení: Belgie

STAMPA Ostrava, spol. s r.o.

  

                                 

 
 

 

 

„Podepřeme Vaše myšlenky.“

 

Naše společnost vám poskytne:                                      
 
 
  • realizace vašich investičních záměrů
  • řešení vašich subdodavatelských potřeb
  • kvalitní provedení servisně – montážních prací