Vybrané reference

Vozík na převoz osob v tunelech

1)    Protikorozní ochrana:    nátěr

       Celková hmotnost:         cca. 1 t

        Rok výroby:                       2011 

        Místo určení:                    Evropská unie

STAMPA Ostrava, spol. s r.o.

  

                                 

 
 

 

 

„Podepřeme Vaše myšlenky.“

 

Naše společnost vám poskytne:                                      
 
 
  • realizace vašich investičních záměrů
  • řešení vašich subdodavatelských potřeb
  • kvalitní provedení servisně – montážních prací